• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Newsletter

Mám záujem o newsletter s aktuálnymi novinkami

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 44)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
45 - CRZ Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Filia nezisková organizácia
Dod.: Obec Sokoľ
12 €
44 - CRZ Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Sokoľ Odb.: Obec Sokoľ
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
554 840.05 €
43 - CRZ Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti Odb.: Obec Sokoľ
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
42 - CRZ Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2021, overenie výročnej správy za rok 2021 a overenie iných skutočností podľa osobitných predpisov. Odb.: Obec Sokoľ
Dod.: Ing. Agáta Molnárová
800 €
41 - CRZ Záväzok zhotoviteľa vykonať stavbu: Rekonštrukcia okraja cesty - asfaltové výspravky asfaltového povrchu okolo chodníka na ul. Hlavnej v obci Sokoľ Odb.: Obec Sokoľ
Dod.: JANTEL s.r.o.
0 €
40 - CRZ Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
Dod.: Obec Sokoľ
264 €
39 - CRZ Zhotovenie pre objednávateľa stavebné dielo s názvom: ,, Rekonštrukcia a oprava chodníka“ Odb.: Obec Sokoľ
Dod.: Peter Gábor
0 €
38 - CRZ Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. Odb.: Obec Sokoľ
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
37 - CRZ Poskytnutie finančných prostriedkov prijímateľovi na záujmové vzdelávanie detí vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území poskytovateľa. Odb.: DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Košice
Dod.: Obec Sokoľ
48 €
36 - CRZ Kúpa a predaj náhradných nožov na štiepkovač Odb.: Obec Sokoľ
Dod.: Vojtech Budzák
200 €
35 - CRZ Zriadenie vecného bremena Odb.: Východoslovenská distribučná, a.s.
Dod.: Obec Sokoľ
0 €
34 - CRZ Zmena termínu realizácie diela a platenia Odb.: Obec Sokoľ
Dod.: Radoslav Horváth - Radkostav
0 €
33 - CRZ Príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Sokoľ Odb.: Obec Sokoľ
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
32 -CRZ Rekonštrukcia a oprava chodníka Odb.: Obec Sokoľ
Dod.: Radoslav Horváth - Radkostav
0 €
31 - CRZ dodanie tovaru kupujúcemu - chladené a mrazené mäso, mäsové výrobky Odb.: Obec Sokoľ
Dod.: Spiš Market, spol. s.r.o.
0 €
30 - CRZ Darovanie jednorazovej finančnej čiastky Odb.: Obec Sokoľ
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
150 €
29 - CRZ Sľub darcu poskytnúť obdarovanému jednorazovú finančnú čiastku na zabezpečenie programu pri príležitosti osláv Dni obce Odb.: Obec Sokoľ
Dod.: Elektrofinál Košice s.r.o.
500 €
28 - CRZ Sľub darcu poskytnúť obdarovanému jednorazovú finančnú čiastku na zabezpečenie programu pri príležitosti osláv Dni obce Odb.: Obec Sokoľ
Dod.: Karol Anďal
500 €
27 - CRZ Zmena a doplnenie ustanovení základnej zmluvy v znení ďalších dodatkov a príloh k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi. Odb.: Obec Sokoľ
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
26 - CFZ Prenájom nehnuteľností - pozemok C KN č. 41 a 42 Odb.: COOP Jednota Prešov spotrebné družstvo
Dod.: Obec Sokoľ
0 €
Generované portálom Uradne.sk

Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky

gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie