• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Newsletter

Mám záujem o newsletter s aktuálnymi novinkami

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 103)
Názov Popis Dátum
Výsledky volieb do NR SR 20232 - 02.10.2023
VZN Obce Sokoľ č. 3/2023 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy - 19.09.2023
VZN Obce Sokoľ č. 2/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Sokoľ - 19.09.2023
Pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Sokoľ, lokalita Pod ľažnicami II - 17.08.2023
Rozhodnutie - Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021 - 2030 - 17.08.2023
Rozhodnutie - Vodíková stratégia Košického kraja - 17.08.2023
Rozhodnutie - schválenie Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice-okolie - 07.08.2023
Projekt: Riešenie migračných výziev v obci Sokoľ - 27.07.2023
Návrh VZN Obce Sokoľ č. 2/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Sokoľ - 25.07.2023
Rozhodnutie o povolení pozemkových úprav v katastrálnom území Sokoľ, lokalita Pod lažnicami II - 10.07.2023
Generované portálom Uradne.sk

Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky

gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie