• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Newsletter

Mám záujem o newsletter s aktuálnymi novinkami

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 44)
Názov Popis Dátum
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Xénia Berková - 28.07.2022
Rozhodnutie - ZÁKAZ VYUŽÍVANIA LESOV VEREJNOSŤOU - 22.07.2022
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „ Sokoľ, Uhrinč, 7RD - VN, TS, NN“ - 19.07.2022
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "V218-Sokoľ-úprava TS3, NN, DP“ PS01 - Trafostanica, SO 01 - Elektrické vedenia" - 18.07.2022
Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie - 15.07.2022
Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie - voľby 2022 - 14.07.2022
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov 2022 - 14.07.2022
Verejná vyhláška - stavebné povolenie"Rozšírenie verejného osvetlenia v obci Sokoľ" - 11.07.2022
Oznámenie verejnou vyhláškou - "Rozšírenie NN siete + VO" - 06.07.2022
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín. - 30.06.2022
Oznámenie o zámere obce Sokoľ prenajať nehnuteľný majetok - pozemok parc. C KN č. 1121 - 06.06.2022
Oznámenie obce Sokoľ o zámere prenajať nehnuteľný majetok - časť parcely E KN č. 443/1 - 07.06.2022
Oznámenie obce Sokoľ o zámere prenajať nehnuteľný majetok - časť pozemku parc. C KN 41 - 06.06.2022
Oznámenie obce Sokoľ o zámere prenajať nehnuteľný majetok - nebytové priestory na ul. Kamennej 165/1 - 06.06.2022
Oznámenie verejnou vyhláškou - umiestnenie líniovej stavby "V218 - Sokoľ - úprava TS3, NN, DP" PS01 - Trafostanica, SO 01 - Elektrické vedenia - 15.06.2022
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - Rozšírenie verejného osvetlenia - 15.06.2022
Oznámenie verejnou vyhláškou - Územné konanie o umiestnení líniovej stavby "Sokoľ, Uhrinč, 7RD - VN, TS, NN" - 14.06.2022
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby - Rozšírenie NN siete + VO - 10.06.2022
Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Volovské vrchy na roky 2022 - 2051 - 31.05.2022
Verejná vyhláška - Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Volovské vrchy na roky 2022 - 2051 - 31.05.2022
Generované portálom Uradne.sk

Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky


gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie