• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Newsletter

Mám záujem o newsletter s aktuálnymi novinkami

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 85)
Názov Popis Dátum
Záverečný účet obce Sokoľ za rok 2022 - 27.05.2023
Návrh na zrušenie trvalého pobytu - Ľudmila Slivenská - 16.05.2023
Verejná vyhláška - stavebné povolenie - líniová stavba „Sokoľ, Uhrinč, 7RD - VN, TS, NN“ - 10.05.2023
Verejná vyhláška - stavebné povolenie - „V218-Sokoľ - Vyšné Lúky - zriadenie DTS, NN“ - 10.05.2023
Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022 - 2027 -2030 - 09.05.2023
Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji - 09.05.2023
Verejná vyhláška - stavebné povolenie na líniovú stavbu „V218-Sokoľ - úprava TS3, NN, DP“ - 09.05.2023
Oznámenie verejnou vyhláškou územné konanie o umiestnení líniovej stavby „Chodník pri ceste III/3460 v úseku Evanjelický úrad - križovatka pri železničnej zastávke“, k. ú. Obišovce - 03.04.2023
OZNÁMENIE o zámere obce Sokoľ predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa - parcela C KN č. 1121/2 - 21.03.2023
Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022 - 2030 - 17.03.2023
Generované portálom Uradne.sk

Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky

gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie