• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Newsletter

Mám záujem o newsletter s aktuálnymi novinkami

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 9)
Názov Popis Dátum
Návrh rozpočtu obce Sokoľ na rok 2022 s výhľadom na roky 2023, 2024 - 27.11.2021
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby - prípojka k ČOV Sokoľ - 27.11.2021
OZNÁMENIE o zámere obce Sokoľ predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa Parcela C KN č. 1132/5: Zuzana Sulyoková 04.11.2021
OZNÁMENIE o zámere obce Sokoľ predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa Parcela C KN č. 1290/2: Doc. RNDr. Pavol Matula, CSc., Antónia Matulová 04.11.2021
OZNÁMENIE o zámere obce Sokoľ predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa Parcela C KN č. 832/7: Ivana Gregová, Miroslav Matej, Max Matej, Lívia Matejová 04.11.2021
Oznámenie o uložení zásielky Oznámenie o uložení zásielky - Peter Ferencz 02.11.2021
Oznámenie verejnou vyhláškou Sokoľ - kanalizácia a ČOV - SO 07 VN prípojka k ČOV 01.10.2021
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby - rozšírenie verejného osvetlenia v kat. úz. Sokoľ Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby - rozšírenie verejného osvetlenia v kat. úz. Sokoľ 29.09.2021
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín - Štefan Görcsös a Mária Görcsösová Výrub stromov 31.08.2021
Generované portálom Uradne.sk

Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky


gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie