• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Newsletter

Mám záujem o newsletter s aktuálnymi novinkami

O obci

Kraj: Košický
Okres: Košice - okolie
Rozloha: 15 662 000 m2
Nadmorská výška: 250 m. n. m.

Poloha:

48° 48´ 30“ s. š.
21° 13´ 25“ v. d.

Počet obyvateľov: 1190 (stav k 31.12.2018) - z toho mužov 409, žien 435, detí 346


Prvá písomná zmienka:

rok 1270 (uhorský kráľ Štefan V. donačnou listinou darúva nové majetky, medzi nimi aj majetok Sokoľ, magistrovi Rajnoldovi za jeho vojenské zásluhy)

Obec Sokoľ sa nachádza v severnom cípe Košickej kotliny v údolí rieky Hornád na neveľkej „náhornej plošine“ nad riekou. Od Košíc je obec vzdialená asi 12 kilometrov, od najbližšej susednej obce Kostoľany nad Hornádom 2 kilometre a od Družstevnej pri Hornáde, ktorú tvoria obce Malá Vieska a Tepličany, 3 kilometre.

Sokoľ je situovaný v nádhernej okolitej prírode - dominujú jej listnaté, v zanedbateľných plochách aj ihličnaté lesy druhohorných vápencových východných svahov Slovenského rudohoria. Turistickým lákadlom v nich je Kráľova studňa (Kraľova studňa), Vysoký vrch (Visoki verch), Biela skala (Bela skala), Kozie rohy (Koźe rohi), Poddzimalova lúka (Podzimalova luka), či iné miesta. Dôkazom atraktívnosti lokality je množstvo rekreačných a záhradných chát v okolí celej obce a neutíchajúci záujem najmä Košičanov o pozemky na výstavbu rodinných domov.

Obec je dopravne prepojená s Košicami pravidelnými autobusovými linkami, menej výhodným je železničné spojenie s okolitým svetom cez stanicu v Kostoľanoch nad Hornádom.

V Sokoli je verejný vodovod, obec je plynofikovaná, čistička odpadových vôd a kanalizácia je rozostavaná.

V obci je materská škola, málotriedna základná škola, školská jedáleň, kultúrny dom s budovou obecného úradu, požiarna zbrojnica, za Sokoľom v romantickom údolí Uhrinč školiace stredisko Univerzity veterinárneho lekárstva v Košiciach. Sokoľčania sú hrdí na skutočnosť, že ako jedni z prvých v širokom okolí majú od roku 1967 Dom nádeje a od roku 1988 obecný satelit. V roku 1995 bol na nižnom konci obce súčasným košickým arcibiskupom Mons. Alojzom Tkáčom vysvätený kostol Božského Srdca Ježišovho, ktorého “...architektúra má v sebe určité výrazné architektonické gesto, ktoré ho automaticky radí medzi architektúry kvalitné...” (P. Pásztor). Kostol je pýchou obce, pretože bol postavený svojpomocne a zo zbierok veriacich, pri kostole pôsobí chrámový zbor. Sokoľ je z cirkevnoprávneho hľadiska filiálnou obcou rímskokatolíckej farnosti Kostoľany nad Hornádom (súčasným farárom je Mgr. Stanislav Stronček).

V strede obce sa nachádza malá zvonica, miestnou zaujímavosťou je aj nový cintorín, na ktorom sa pochováva priamo do zeme.

V minulých rokoch bol pre širokú verejnosť Pod Balkom sprístupnený areál nového futbalového ihriska so šatňami a sociálnym zariadením a vedľa kultúrneho domu viacfunkčné malé ihrisko.

Zdravotná služba je pre obyvateľov obce dostupná v Kostoľanoch nad Hornádom (lekár prvého kontaktu, pediater, stomatológ a lekáreň), pošta je v Družstevnej pri Hornáde. Priamo v obci poskytuje svoje služby predajňa zmiešaného tovaru Jednota-SD a súkromná krčma. V obci zamestnanie ponúka miestna píla.

Medzi najaktívnejšie miestne združenia patria futbalisti zo Športového klubu Sokoľ, seniori združení v nedávno založenom Klube dôchodcov pri obecnom úrade a dobrovoľní mládežnícki požiarnici (veľkú tradíciu tu má aj miestna folklórna skupina). Nádejou a radosťou otcov, mamičiek a všetkých Sokoľčanov sú deti zo základnej a materskej školy, ktoré vedú a učia nadšené učiteľky, vďaka čomu sa deti prezentujú aj kvalitnými kultúrnymi vystúpeniami pri rôznych príležitostiach - napr. na oslavách Dňa matiek, na stretnutí s dôchodcami a pod.

Obec sa v posledných rokoch rozrastá veľmi dynamicky, ľahká a rýchla prístupnosť z Košíc a pekná okolitá príroda lákajú mnohých potenciálnych staviteľov rodinných domov.

V súčasnom volebnom období je starostom obce Ing. Ľuboš Šuca a sedemčlenný poslanecký zbor tvoria Ing. Gabriel Čorba, Josef Hofman, Michal Hreščák, Peter Kišiday, Ing. Martin Mikle, Ing. Gabriel Tutoky, PhD. a Igor Vajda.

Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky

gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie