• Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Poplatky za komunálny odpad

 • 19 € osoba (dospelý, dieťa)/rok

Zníženie poplatku o 30%

 • potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní,
 • potvrdenie školy o dennom štúdiu v prípade štúdia mimo územia SR,
 • osobám starším ako 62 rokov s trvalým pobytom v obci, občanom s trvalým pobytom,ktorí sú v hmotnej núdzi po preukázaní uvedenej skutočnosti a dôchodcom s trvalým pobytom v obci, ktorí v zdaňovacom roku dovŕšia vek 62 rokov.

Odpustenie poplatku

 • poplatok je možné odpustiť len za tie dni, za ktoré sa poplatník  nezdržiaval na území obce. Písomne to preukáže do 31.12 daného roku.
 • potvrdenie nápravno - výchovného zariadania o výkone väzby alebo trestu,
 • potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou,
 • potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou,
 • pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní.

Legislatíva
Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky


gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie