• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Newsletter

Mám záujem o newsletter s aktuálnymi novinkami

O nás

          Základná škola Sokoľ je neplnoorganizovaná škola. Poskytuje primárne vzdelanie. Školský vzdelávací program vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu pre 1. stupeň základnej školy, ktorý je podľa nového školského zákona hierarchicky najvyšší cieľovo programový projekt vzdelávania, ktorý zahŕňa rámcový model absolventa, rámcový učebný plán a jeho rámcové učebné osnovy.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujeme k príprave žiakov  na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kritiky, tvorivého myslenia a tiež rýchlo a účinne riešiť problémy.
Vytvárame také prostredie a atmosféru na vyučovaní, aby každý žiak pocítil potrebu vzdelávať sa pre svoj osobný prospech, aby prejavil svoje schopnosti a zažil úspech.

Vzhľadom k trendu, ktorý je v súčasnosti veľmi aktuálny, zamerali sme sa na výučbu anglického jazyka už od prvej triedy. Žiaci sa predovšetkým hravou formou učia jeho základom, tvoria jednoduché projekty a v rámci rôznych vystúpení pre rodičov sa budú prezentovať piesňami či básňami v anglickom jazyku.

Taktiež sme sa zamerali aj na informatickú výchovu a to už od prvého ročníka. Žiaci sa oboznamujú s počítačom, internetom a prácou v textovom a jednoduchom grafickom editore. Predovšetkým hravou formou získajú tak informatické vedomosti a zručnosti. Budeme pritom využívať výučbové programy, ktoré má škola zakúpené a programy, ktoré ponúkajú internetové stránky pre školy. Na výučbu informatickej výchovy máme vhodné personálne i materiálne podmienky - každý žiak môže samostatne pracovať na počítači.

Mgr. Ladislav Petras
riaditeľ školy

Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky


gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie