• Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Newsletter

Mám záujem o newsletter s aktuálnymi novinkami

Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

Daňovníkom je fyzická osoba  alebo právnická osoba, ktorá je

 • vlastníkom psa,
 • držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

7 € - pes chovaný v RD
15 € - pes chovaný v bytovom dome
20 € - pes chovaný v podnik. objektoch, na pozemkoch firiem
18 € - pes chovaný v chatárskych a záhradkárskych lokalitách

Oslobodenie od platenia dane za psa

 • platí len na jedného psa. Ak má daňovník viac psov, na ďalších už platí.
 • daňovník je nevidomá osoba,
 • daňovník je držiteľom preukazu ŤP, ZŤP a ZŤP/S,
 • osamelo žijúci dôchodcovia nad 65 rokov.

Zníženie dane:

 • o 50% ak ide o psa z útulku,
 • o 50% ak psa vlastnia dvaja starobní alebo invalidní dôchodcovia.

Oslobodenie alebo zníženie dane je nutné preukázať do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Pre psov starých 6 mesiacov a viac, daňová povinnosť vzniká 1. dňom nasledujúceho mesiaca, kedy dovŕšil pes 6 mesiacov. Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, kedy pes uhynul.

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

Zdaňovacím obdobím dane za psa, je kalendárny rok.

Lehota na vybavenie

 • na počkanie

Spôsoby platenia dane

 • bezhotovostným prevodom na účet obce
 • poštovou poukážkou na účet obce
 • v hotovosti do pokladne obce

Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky


gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie