• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Newsletter

Mám záujem o newsletter s aktuálnymi novinkami

Aktuality

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva: 16.11.2022

 13.11.2022

Pozývam Vás v zmysle § 12 ods. 1 z. č. 612/2002 Z.z. (úplné znenie zákona z. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Sokoli, ktoré sa uskutoční

16.11. 2022 (streda) o 18.00 hod.
v sále Kultúrneho domu
Program:
1. Otvorenie - Št. hymna
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu a prevzatie vedenia zasadnutia OZ novozvoleným starostom.
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
6. Príhovor starostu obce.
7. Otvorenie zasadnutia.
8. Schválenie programu zasadnutia OZ
9. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
10. Overenie platnosti voľby starostu a zlučiteľnosť jeho funkcie
11. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
12. Poverenie starostu obce na post zástupcu starostu obce
13. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie ich práce, voľba predsedov a členov.
14. Určenie platu starostu obce
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Záver
                                                                                                                        Ing. Ľuboš Šuca
                                                                                                                         starosta obce
1 2 ... 44 [>]

Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky

gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie