• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Newsletter

Mám záujem o newsletter s aktuálnymi novinkami

Aktuality

Pozvánka na neplánované mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva: 11.11.2022

 11.11.2022

Pozývam Vás v zmysle § 12 ods. 1 z. č. 612/2002 Z.z. (úplné znenie zákona z. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) na neplánované mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Sokoli, ktoré sa uskutoční
11.11.2022 (piatok) o 18.00 hod.
v zasadačke OÚ
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
4. Schválenie programu zasadnutia OZ
5. Kontrola prijatých uznesení
6. Zámer odkúpenia pozemku pod prístupovou cestou na ul. Lesnej
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
                                                                                                                                                                     Ing. Ľuboš Šuca
                                                                                                                                                                       starosta obce
1 2 ... 30 [>]

Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky

gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie