• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Newsletter

Mám záujem o newsletter s aktuálnymi novinkami

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - 22.06.2022

 22.06.2022

Pozývam Vás v zmysle § 12 ods. 1 z. č. 612/2002 Z.z. (úplné znenie zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Sokoli, ktoré sa uskutoční 22.6. 2022 (streda) o 19.00 hod. v sále Kultúrneho domu uskutoční neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva v Sokoli.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
4. Schválenie programu zasadnutia OZ
5. Prenájom pozemku pri COOP Jednote
6. Prenájom priestorov COOP Jednote na zriadenie dočasnej predajne
7. Predaj pozemkov Sulyoková, Jusko
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver
                                                                                                                                                     Ing. Ľuboš Šuca
                                                                                                                                                        starosta obce
1 2 ... 27 [>]

Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky


gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie