• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Newsletter

Mám záujem o newsletter s aktuálnymi novinkami

Aktuality

Nové opatrenia, tzv. Covid automat s platnosťou od 19.01.2022

 13.01.2022

V najbližších týždňoch sa očakáva nástup nového variantu Omikron. Vláda SR preto na rokovaní 12.01.2022 schválila nový súbor opatrení, tzv. covid manuál, na základe ktorého pripraví Úrad verejného zdravotníctva SR vyhlášky. Do platnosti vstúpia v stredu 19. januára 2022. V prílohe nájdete aktuálnu prezentáciu o epidemiologickej situácii a zhrnutie nových opatrení.

Opatrenie, ktoré sa zavádzajú budú celoslovenské. Ich základnou charakteristikou je, že nedochádza k uzatváraniu ekonomiky. Otvárajú sa aj doteraz uzatvorené služby a povoľujú ďalšie aktivity, no s jasne definovanými podmienkami pre ich fungovanie. Zároveň sa nanovo definujú niektoré režimy a pribúda režim OP+.

Vzhľadom na vysokú infekčnosť variantu Omikron sa pristupuje k úprave podmienok pre režim „OČKOVANÝ“ a „PREKONANÝ“.

Od 19. januára 2022 sa skracuje doba pre režim „PREKONANÝ“ na 90 dní od odberu PCR metódou.

Od 1. februára 2022 sa skracuje doba pre režim „OČKOVANÝ“ na 9 mesiacov od podania poslednej dávky. Zoačkovanie tzv. booster dávkou predĺži interval o ďalších 9 mesiacov.

Definícia režimov

Základ

-       bez nutnosti preukazovať sa statusom o očkovaní, testovaní alebo prekonaní

OTP

-       plne zaočkované

-       testované (72h PCR/48h Ag od odberu)

-       po prekonaní Covid-19 (max. 90 dní od pozitívneho PCR testu)

OP

-       plne zaočkované

-       po prekonaní Covid-19viac ako 180 dní + jedna dávka vakcíny (ak bola podaní do 180 dní od prekonania)

-       po prekonaní Covid-19 (max. 90 dní od pozitívneho PCR testu)

-       deti do 12 rokov a 2 mesiacov

-       dočasne alebo trvalo kontraindikované osoby s platným certifikátom a platným testom (72h PCR/48h Ag od odberu)

OP+

-       plne zaočkované + booster dávka

-       plne zaočkované + po prekonaní Covid-19 (max. 180 dní od odberu PCR)

-       plne zaočkované + test (72h PCR/48h Ag od odberu)

-       po prekonaní Covid-19 viac ako 180 dní + jedna dávka vakcíny (ak bola podaní do 180 dní od prekonania) + test (72h PCR/48h Ag od odberu)

-       po prekonaní Covid-19 (max. 90 dní od pozitívneho PCR testu) + test (72h PCR/48h Ag od odberu)

-       deti do 12 rokov a 2 mesiacov + test (72h PCR/48h Ag od odberu)

-       deti od 12 rokov a 2 mesiacov do 18 rokov a 2 mesiacov s plným zaočkovaním + test (72h PCR a LAMP/48h Ag od odberu)

-       dočasne alebo trvalo kontraindikované osoby s platným certifikátom + test (72h PCR a LAMP/48h Ag od odberu)

Opatrenia sú navrhované s platnosťou na národnej úrovni. Platné maximálne štyri týždne po
vrchole Omikron vlny.
OBLASŤ OPATRENIE
Respirátor (FFP2) Povinný respirátor v interiéri a exteriéri na HP, ako aj v exteriéri pri vzdialenosti do 2 m od iných osôb
Obmedzenie prevádzkových hodín prevádzok služieb Otvorené len od 5:00 hod do 22:00 hod
Zamestnanie
Využívanie v maximálnej možnej miere inštitút home office,
Prezenčne režim OTP (test aspoň 2x / týždňa)
Školy a vzdelávanie
Prezenčne podľa školského semaforu na základe písomného vyhlásenia o
bezpríznakovosti:
MŠ, ZŠ, SŠ, GYM 8, ŠMŠ, ŠZŠ, ŠSŠ (aj PŠ, OU), ŠKD, ŠVZ, CPPPaP, CŠPP, školské jedálne ,
VŠ - zdravotnícke a sociálne odbory, výkon praxe, záverečné skúšky
Prezenčne do 12 rokov a dvoch mesiacov bez obmedzenia ale s dôrazne odporúčaným
OTP (odporúčané testovanie Ag samotesty): jazykové školy, ZUŠ, CVČ a akákoľvek
mimovyučovacia činnosť
Prezenčne v režime OTP od 12 rokov a dvoch mesiacov ( platí platný Ag test zo školy):
jazykové školy, ZUŠ, CVČ a akákoľvek mimovyučovacia činnosť, kurzy a školenia
Prezenčne v režime OP: VŠ
Internáty iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným
OTP (odporúčané testovanie Ag samotestami zo školy)

Nízko rizikové hromadné podujatia (HP)

(nízko rizikové - s nosením respirátora, bez konzumácie, povinné sedenie, bez spevu a povzbudzovania a podobne)

Príklad: divadlo, tiché bohoslužby, kino bez konzumácie

OP: 100 osôb (divákov), alebo maximálne 50% kapacity

Stredne rizikové hromadné podujatia (HP)

(stredne rizikové - s nosením respirátora, fixné sedenie alebo státie)

Príklad: kino s konzumáciou, diváci na športových podujatiach, stojace kultúrne podujatia, kongresy, bohoslužby so spevom

OP: 100 osôb (divákov), alebo maximálne 25% kapacity

Vysoko rizikové hromadné podujatia (HP)

(vysoko rizikové - obmedzené nosenie respirátora, konzumácia a podobne)

Príklad: svadby, kary, oslavy, večierky, diskotéky, HP v prevádzkach verejného stravovania

OP+: Maximálne 20 osôb
Povinný zoznam účastníkov
Obrady (sobáš, krst) OTP
Športové súťaže a tréningy - limity pre športovcov
OP, od 12 rokov a dvoch mesiacov do 18 rokov a dvoch mesiacov OTP (platí platný Ag test zo školy)
Maximálne 100 športovcov
Fitness OP+: Max. 50 osôb, alebo min. 15 m2 / osobu
Wellness, aquapark a kúpele (nie
zo zdrav. Indikácie)
OP+: Max. 50 osôb, alebo min. 15 m2 / osobu (krytej plochy)
Umelé vodné plochy
(bazény a plavárne)
OP
Neesenciálne obchody, služby OP
Reštaurácie
OP: Iba sedenie, obsluha iba pri stole, vrátane terasy. Povinný respirátor mimo stolu a mimo konzumácie.
ZÁKLAD: Iba okienkový predaj
Múzeá, galérie, výstavné siene,
knižnice
OP
Ubytovacie zariadenia
OP+: Bez limitu. Využívanie spoločných priestorov je hromadné podujatie podľa
pravidiel HP.
ZÁKLAD: Zakázané okrem karanténnych zariadení, ubytovanie dlhodobého charakteru.
Návštevy v nemocniciach, ZSS,
väznice a iné pobytové zariadenia
OTP: Povolené po súhlase zriaďovateľa, alebo riaditeľa.
ZÁKLAD: Advokáti pri návšteve klientov.
Doprava (autobusy, vlaky, lanové
dráhy, taxi)
OTP: Diaľková doprava, taxi, vleky, lanové dráhy, výletné lode. Povinný respirátor.
ZÁKLAD: MHD a prímestská doprava. Povinný respirátor.

1 2 ... 25 [>]

Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky


gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie