• Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Newsletter

Mám záujem o newsletter s aktuálnymi novinkami

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva: 03.11.2021

 01.11.2021

Pozvánka na  zasadnutie obecného zastupiteľstva

            Pozývam Vás v zmysle § 12 ods. 1 z. č. 612/2002 Z.z. (úplné znenie zákona z. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) na  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Sokoli, ktoré sa uskutoční

 3.11.2021 (streda) o 19.00 hod.

v kultúrnom dome v Sokoli

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia OZ
 5. Kontrola prijatých uznesení
 6. Predaj pozemkov – Matej Max, Pavol Matula a Antónia Matulová, Mária Gőmőlyová
 7. Zámena pozemkov -  Mgr. Lenka Grüblbauerová,
 8. Odkúpenie pozemku pod cestou ul. Kostolná- Rímskokatolícka farnosť, Kostoľany n/H,
 9. Zmluva o budúcej zmluve- odkúpenie verejného osvetlenia Uhrinč,
 10.       Rôzne
 11.       Diskusia
 12.       Záver

Ing. Ľuboš Šuca

starosta obce


1 2 ... 21 [>]

Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky


gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie