• Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Newsletter

Mám záujem o newsletter s aktuálnymi novinkami

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - 07.06.2021

 03.06.2021

Pozvánka na  zasadnutie obecného zastupiteľstva

            Pozývam Vás v zmysle § 12 ods. 1 z. č. 612/2002 Z.z. (úplné znenie zákona z. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Sokoli, ktoré sa uskutoční

7.6.2021 (pondelok) o 19.00 hod.

v zasadačke obecného úradu

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia OZ
 5. Kontrola prijatých uznesení
 6. Informácia starostu o svojej činnosti od posledného zasadnutia – ústna informácia
 7. VZN o podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zvierat na území obce Sokoľ
 8. VZN o určení o určení spádovej materskej školy pre povinné predprimárne vzdelávanie,
 9. Zámer predaja pozemkov – Sulyoková, Grejták a spol., Lisanský, Gömöryová, Matula
 10. Zámer zámeny pozemkov- Grüblbauerová,
 11. Predaj pozemku Borovská Pakesová,
 12. Zámer vysporiadania pozemku pod cestou ul. Kostolná,
 13. Použitie fondu opráv bytového domu na ul. Kamennej č.1
 14. Vyradenie a likvidácia poškodeného zrúteného kovového mosta cez rieku Hornád
 15. Petícia za opravu miestnej komunikácie
 16. Žiadosť o zmenu územného plánu- Hudák
 17. Záverečný účet za rok 2020
 18. Rôzne
 19. Diskusia
 20. Záver

Ing. Ľuboš Šuca

  starosta obce

           


1 2 ... 17 [>]

Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky


gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie