• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Aktuality

Zápis detí do MŠ pre školský rok 2020/2021

 01.05.2020

Riaditeľka MŠ v Sokoli oznamuje, že podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ pre školský rok 2020/2021 bude prebiehať v materskej škole v mesiaci MÁJ.

V elektronickej podobe môžete zasielať na mail: skolkasokol@gmail.com

Tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy si môžete stiahnuť z web. stránky materska-skola-sokol2.webnode.sk (Dokumenty- Tlačivá na stiahnutie)

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa na žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy,

potvrdenie o dzravotnom stave dieťaťa od všeobecného lákára pre deti a dorast, nepredklada!!!! 

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie dodatočne. K nahliadnutiu rodný list dieťaťa predložiť tiež dodatočne.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne príjma dieťa:

- ktoré dovŕšilo piaty rok veku

- ktoré má odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky

- ktoré má dodatočne odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky.

Prijatie dieťaťa v prípade väčšieho záujmu:

- postupnosť podľa dátumu narodenia dieťaťa.

- dieťa, ktorého súrodenec už navštevuje MŠ v Sokoli.

V Sokoli 24.3.2020                                                                                                                   Holubová Mária

                                                                                                                                                    riaditeľka MŠ

1 2 ... 31 [>]

Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky


gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie