• Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Aktuality

Africký mor ošípaných

 02.10.2019

Regionálna veterinárna potravinová správa Košice-okolie vzhľadom na nepriaznivú nákazovú situáciu vo vzťahu k Africkému moru ošípaných v Slovenskej republike upozorňuje všetkých občanov - chovateľov ošípaných.

Africký mor ošípaných je prenosné ochorenie ošípaných aj diviakov s veľkou schopnosťou rýchleho šírenia, v dôsledku ktorého ošípané aj diviaky hynú a vznikajú vážne ekonomické straty. Ochorenie nie je prenosné na ľudí.

Zo zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a následných právnych predpisov vzníká chovateľom ošípaných povinnosť na Reginálnu vererinárnu a potravinovú správu Košice-okolie, Kukučínova 24, Košice (č. t. 055/7294391 alebo 0917 619 674):

 •  v prípade akejkoľvek zmeny správania resp. narušení zdravotného stavu alebo úhynu domácej ošípanej túto skutočnosť ihneď nahlásiť
 • oznámiť vykonanie domácej zakáľačky minimálne jeden pracovný deň voprad
 • zaregisrtovať všetky chované ošípané, aj jeden kus chovaný pre vlastnú spotrebu
 • ošípané držať v uzatvorených priestoroch tak, aby nenastal kontakt s ošípanými z iných chovov ani s diviačou zverou
 • zákaz používania kuchynského odpadu na kŕmne účely pre ošípané
 • dodržiavať v chove zásady biologickej bezpečnosti - prezliekanie ošetrovateľov a návštevníkov pri vstupe do chovu, dezinfekčné rohože pri vstupe do ustajňovacích priestorov
 • skladovať krmivo a podstielkovú slam pre ošípané mimo dosahu diviakov, pričom nesmú pochádzať z polí a záhumienkov, ku ktorým majú voľný prístup diviaky
 • skladovať krmivo a podstielkovú slamu mimo dosahu diviakov min. 90 dní pred jej použitím.
 • nevykonávať reprodukciu domácich ošípaných za účelom ďalšieho predaja.

Pri nedodržaní týchto povinností hrozí chovateľovi pokuta v zmysle platnej legislatívy a za usmrtenie ošípaných pri potvrdení nákazy nebude mať nárok na odškodnenie.

1 2 ... 34 [>]

Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Zmena úradných hodín počas letných prázdnin. 

Viac informácií nájdete v aktualitách

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky


gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie