• Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - 02.09.2019

 02.09.2019

Pozvánka na  zasadnutie obecného zastupiteľstva

            Pozývam Vás v zmysle § 12 ods. 1 z. č. 612/2002 Z.z. (úplné znenie zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Sokoli, ktoré sa uskutoční

2. 9. 2019 (pondelok) o 19.00 hod.

v sále Kultúrneho domu

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
 4. Schválenie programu  zasadnutia OZ
 5. Kontrola prijatých uznesení
 6. Informácia starostu o svojej činnosti od posledného zasadnutia – ústna informácia
 7. Štatút obce Sokoľ
 8. Žiadosť o úhradu za poskytnuté sociálne služby.
 9. Žiadosť o odkúpenie pozemku (Sulyoková).
 10. Rozpočtové opatrenie 1/2019
 11. Čerpanie prostriedkov z rezervného fondu.
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Záver

Ing. Ľuboš Šuca

starosta obce

           


1 2 ... 33 [>]

Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky


gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie