• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Aktuality

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 08.03.2019

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Košiciach vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch v územnom okresu Košice okolie od 08.03.2019 od 12.00 hodiny do odvolania. 
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Fyzickým osobám podľa § 14 ods. 2 písm. a) a b), právnickým osobám a fyzickým osobám podľa § 8 písm. a) až c) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch sa zakazuje najmä: 
  • fajčiť a používať otvorený plameň, na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde hrozí nebezpečenstvo jeho šírenia,
  • spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Vlastníci, správcovia, užívatelia alebo obhospodarovatelia lesom a lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b ods. 1 písm. a), c) a d) zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov v náväznosti na § 10 ods. 2 výhlašky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov povinní najmä:

  • zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť najmä v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase podľa vypracovaného časového harmonogramu.
1 2 ... 33 [>]

Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky


gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie