• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Newsletter

Mám záujem o newsletter s aktuálnymi novinkami

Aktuality

Zníženie prašnosti pri objekte materskej škôlky v obci Sokoľ rekonštrukciou spevnených plôch

 16.05.2024

V roku 2023 bola obci poskytnutá dotácia v celkovej výške 47 449,00 € na realizáciu projektu "Zníženie prašnosti pri objekte materskej škôlky v obci Sokoľ rekonštrukciou spevnených plôch". Cieľom projektu je zlepšenie kvality ovzdušia v obci prostredníctvom zníženia emisií znečisťujúcich látok.

Prínosy projektu:

- zníženie prašnosti v okolí predmetného objektu, ako aj priamo v interiéri MŠ, školskej kuchyne a školskej jedálne, 

- zlepšenie podmienok pre výkon výchovno - vzdelávacieho procesu v MŠ,

- zdravšie a hygienickejšie prostredie v predmetnom objekte,

- lepšia kvalita ovzdušia v dotknutej oblasti,

- zlepšenie životných podmienok občanov a návštevníkov obce,

- zabezpečenie súladu s cieľmi Envirostratégie 2030.

Projekt bol zrealizovaný s podporou Environmentálneho fondu https://envirofond.sk/

1 2 ... 45 [>]

Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky

gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie