• Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 02.01.2019

Pozvánka na  zasadnutie obecného zastupiteľstva

           

Pozývam Vás v zmysle § 12 ods. 1 z. č. 612/2002 Z.z. (úplné znenie zákona
z. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) na zasadnutie v Sokoli, ktoré sa uskutoční

02.01. 2019 (pondelok) o 18.00 hod.

v sále Kultúrneho domu

Program:

 1. Zloženie sľubu novozvoleného starostu a prevzatie vedenia zasadnutia  OZ novozvoleným starostom.
 2. Príhovor starostu obce
 3. Otvorenie zasadnutia
 4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 5. Schválenie programu  zasadnutia OZ
 6. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
 7. Overenie platnosti voľby starostu a zlučiteľnosť jeho funkcie
 8. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie ich práce, voľba predsedov a členov.
 9. Určenie platu starostu obce
 10. Komunitný plán obce Sokoľ
 11. Diskusia
 12. Záver

Ing. Martina Dutková, PhD.

                                                                                                                  starostka obce


1 2 ... 29 [>]

Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky


gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie