• Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Aktuality

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 05.11.2018

            OBEC   S O K O Ľ

Obecný  úrad  Sokoľ,  Kostolianska  159/10,  044 31.  tel.: 055/7290 468,-469,-                                470,  fax: 055/7290 468,  e-mail: obecsokol@stonline.sk, starosta.sokol@gmail.com

                                                                                                                                                    V Sokoli  31.10.2018

Pozvánka na  zasadnutie obecného zastupiteľstva

          Pozývam Vás v zmysle § 12 ods. 1 z. č. 612/2002 Z.z. (úplné znenie zákona
z. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) na zasadnutie obecného zastupiteľstva
v Sokoli
, ktoré sa uskutoční

05. 11. 2018 (pondelok) o 19.00 hod.

v sale Kultúrneho domu

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
 3. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 4. Schválenie programu rokovania
 5. Žiadosť o odkúpenie pozemku
 6. VZN o záväznej časti Územného plánu obce Sokoľ – Zmien a doplnkov č. 6
 7. VZN o vylepovaní volebných plagátov v obci Sokoľ  
 8. VZN o podmienkach držania psov
 9. Komunitný plán sociálnych služieb obce Sokoľ
 10. Záver

Ing. Martina Dutková, PhD.

                                                                                                                                     starostka obce


1 2 ... 29 [>]

Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky


gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie