• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Aktuality

Územný plán Obce Sokoľ - zmeny a doplnky č. 5 - oznámenie o strategickom dokumente

 29.05.2017

Vážení občania, 

na internetovej stránke

http://www.enviroportal.sk/Sk_SK/eia/detail/uzemny-plan-obce-sokol-zmeny-doplnky-c-5

je zverejnený dokument  "Územný plán Obce Sokoľ - zmeny a doplnky č.5". Verejnosť môže do predmetného dokumentu nahliadnuť počas úradných hodín, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie po dobu 14dní odo dňa jeho doručenia. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice alebo na e-mailovú adresu denisa.horenska@minv.sk do 15 dní odo dňa zverejnenia dokumentu. Konzultácie je možné vykonať na Okresnom úrade Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice, 2. posch., č. dv. 205 počas celého procesu posudzovania na základe vopred dohodnutného termínu.

1 2 ... 29 [>]

Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky


gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie