• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Aktuality

Vtáčia chrípka - opatrenia a zákazy

 04.01.2017

V zoologickej záhrade v Košiciach bola potvrdená vtáčia chrípka, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre hydinu, vtáctvo a zdravie ľudí. Do ochranného trojkilometrového pásma spadá aj naša obec a  regionálny veterinárny lekár nariadil obci opatrenia a preto žiadame všetkých chovateľov hydiny, holubov a iného vtáctva chovaného v zajatí, aby v termíne do 9.januára odovzdali obecnému úradu  súpis všetkého vtáctva a hydiny (Uviesť meno držiteľa zvierat, adresu, telefonický kontakt, druh a počet chovanej hydiny a vtáctva).

Zároveň žiadame

-         aby chovatelia zabezpečili biologickú bezpečnosť pri chove hydiny a vtáctva,

-         striktné dodržiavali  ochranné a dezinfekčné  pomôcky  pri manipulácii s hydinou a vtáctvom,

-         v prípade akýchkoľvek príznakov vtáčej chrípky bezodkladne kontaktovali  regionálny úrad verejného zdravotníctva (pokles príjmu krmiva a vody viac ako 20%, pokles v produkcii vajec o viac ako 5% trvajúci dlhšie ako 2 dni, týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3%, akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtná zmena, ktorá svedčí o vtáčej chrípke).

Súčasne  sa zakazuje

-         predaj a premiestňovanie živej a zabitej hydiny, vajec a iného vtáctva z chovov,

-         manipulácia s použitou podstielkou a hnojom bez povolenia,

-         konanie veľtrhov, trhov, prehliadok a iného zhromažďovania hydiny a iného vtáctva žijúceho v zajatí,

-         vypúšťanie hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí mimo chovných priestorov a na zazverenie lovnou zverou.

1 2 ... 29 [>]

Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky


gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie