• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 08.12.2016

Pozvánka na  zasadnutie obecného zastupiteľstva

            Pozývam Vás v zmysle § 12 ods. 1 z. č. 612/2002 Z.z. (úplné znenie zákona č.. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Sokoli, ktoré sa uskutoční

12.12.2016 (pondelok) o 19.00 hod.

v sale Kultúrneho domu

Program:

1.      Otvorenie

2.      Voľba návrhovej a mandátovej komisie

3.      Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

4.      Schválenie programu rokovania

5.      Správa starostky obce Sokoľ o svojej činnosti od 12.9.2016, ústna informácia 

6.      Kontrola uznesení

7.      Schválenie audítora

8.      Rozpočet na rok 2017 s výhľadom 2018-2019

9.      Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu na rok 2017

10.  VZN o komunálnom poplatku

11.  VZN o referende

12.  VZN – o dani z nehnuteľnosti

13.  VZN o poplatku za rozvoj   

14.  Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2017

15.  Časový harmonogram zasadnutí na rok 2017

16.  Dopyty poslancov

17.  Rôzne

18.  Záver

Ing. Martina Dutková, PhD.

                                                                                                                                                        starostka obce

1 2 ... 29 [>]

Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky


gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie