• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Aktuality

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 06.04.2020

OR HaZZ v Košiciach vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch v územnom obvode okresu Košice - okolie od 06.04.2020 od 14.00 hod. do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Zakazuje sa najmä:

- fajčiť a používať otvorený plameň, na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

- zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde hrozí nebezpečenstvo jeho šírenia,

- spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Vlastníci, správcovia, užívatelia alebo obhospodraovatelia lesov a lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarmi sú podľa § 6b ods. 1 písm. a), c) a d) zákona č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov v náväznosti na § 10 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov povinní najmä zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť najmä v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase podľa vypracovaného časového harmonogramu. 

1 2 ... 31 [>]

Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky


gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie