• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 23.10.2017

Pozvánka na  zasadnutie obecného zastupiteľstva

            Pozývam Vás v zmysle § 12 ods. 1 z. č. 612/2002 Z.z. (úplné znenie zákona
z. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) na zasadnutie obecného zastupiteľstva
v Sokoli
, ktoré sa uskutoční

23.10.2017 (pondelok) o 19.00 hod.

v sale Kultúrneho domu

Program:

1.      Otvorenie

2.      Voľba návrhovej a mandátovej komisie

3.      Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

4.      Schválenie programu rokovania

5.      Správa starostky obce Sokoľ o svojej činnosti od 11.09.2017, ústna informácia 

6.      Kontrola uznesení

7.      Zmena územného plánu č. 5 obce Sokoľ

8.      Zmena územného plánu č. 6 obce Sokoľ

9.      Zámer predaja pozemku hodný osobitného zreteľa  - Jakubík, Gomory

10.  Žiadosť o odkúpenie pozemku – Martinásek

11.  Dopyty poslancov

12.  Rôzne – informácia OZ Žijem hudbou  - dotácia

13.  Záver

Ing. Martina Dutková, PhD.

                                                                                                                  starostka obce

1 2 ... 29 [>]

Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky


gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie