• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie OZ

 07.09.2016

Pozvánka na  zasadnutie obecného zastupiteľstva

            Pozývam Vás v zmysle § 12 ods. 1 z. č. 612/2002 Z.z. (úplné znenie zákona
z. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) na zasadnutie obecného zastupiteľstva
v Sokoli
, ktoré sa uskutoční

12.09.2016 (pondelok) o 19.00 hod.

v sale Kultúrneho domu

Program:

1.      Otvorenie

2.      Voľba návrhovej a mandátovej komisie

3.      Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

4.      Schválenie programu rokovania

5.      Správa starostky obce Sokoľ o svojej činnosti od 15.6.2016, ústna informácia 

6.      Kontrola uznesení

7.      VZN o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev  

8.      VZN o miestnom poplatku za rozvoj

9.      Zámer predaja pozemku hodný osobitného zreteľa 

10.  Predaj pozemku hodný osobitného zreteľa

11.  Dopyty poslancov

12.  Rôzne

13.  Záver

Ing. Martina Dutková, PhD.

                                                                                                                  starostka obce

Aktuality / Pozvánka na OZ

Aktuality / Pozvánka na OZ
1 2 ... 29 [>]

Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky


gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie